Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

המחלוקת
HaMachloket
יהושע בעז ברוך

ביאורי הלכות שנפל בהם מחלוקת בין הראשונים כסדר ארבעת חלקי הטור מעשה ידי רבינו יהושע בועז בעל שלטי הגבורים
בהוצאה חדשה ומהודרת
 • Talmudic Issues
 • Halacha
 • $28
 • $11
 • הפשוטים
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2016
 • 1
 • 736
 • 27
 • 1200
 • כר' קשה
‫ מחבר: ‬ ‫ ברוך, יהושע בעז בן שמעון מחבר ‬ ‫ כותר אחיד: ‬ ‫ [המחלקת] ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ המחלוקת : ביאורי הלכות שנפל בהם מחלוקת בין הראשונים, כסדר ארבעת חלקי הטור / מעשה ידי... רבינו יהושע בועז, בעל... שלטי הגבורים... ; נדפס מתוך עצם כתב יד קדשו... בתוספת הערות ומראי מקומות, ע"י [ר’ ב]. ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ הפשוטים ‬ ‫ מהדורה: ‬ ‫ ב. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ Brooklyn : יום טוב ליפא פריעדמאן, תשע"ו [2016]. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 8 עמודים לא ממוספרים, יא-תשכז עמודים : פקסימילים ; 27 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ ע’ יז-כט: פתח השער : רבינו יהושע בועז וחיבוריו ‬ ‫ ע’ [תרט]-תשו: ספר הפשוטים : ביאורי הלכות הפשוטות שלא מצינו בהם מחלוקת, מעשה ידי... רבינו יהושע בועז, עם שער מיוחד ‬ ‫ תקציר ‬ ‫ "אסף רבינו [המחבר] את שיטות הראשונים החלוקות וסידרם קרוב לסדר ארבעת חלקי הטור... לצד סידור השיטות, יורד רבינו לברר... בשיטת הראשונים... מקשה עליהם ונושא ונותן בדבריהם ובמקומות רבים יורד להכריע ולפסוק הדין..." (ע’ כו). ‬ Local Subj. ‫ ברוך, יהושע בעז בן שמעון ‬ ‫ הלכה -- -1565. ‬ ‫ הלכה -- קבצי דינים. ‬ ‫ רבנים -- ביוגרפיה. ‬ ‫ מחבר שותף ‬ ‫ טופורוביץ, ישראל עורך ‬ ‫ גרינר, ברוך עורך ‬