Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

פתיחה לכוונות הרש"ש
Pichat LeKavanot HaRashash
יחיאל מיכל האנדלער

הקדמות ושערים בלימוד תורת הרש"ש עם טבלאות ותרשימים מלוקט ממפרשי תורת הרש"ש ומספרי מוסר ומתורת הבעל שם טוב
 • Kabbala
 • Prayer book
 • 190
 • 50
 • שלום שרעבי
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2017
 • 1
 • 820
 • 25
 • 1800
 • כר' קשה
הנדלר, יחיאל מיכל מחבר ‬ ‫ כותר אחיד: ‬ ‫ [פתיחה לכונות הרש"ש] ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ פתיחה לכוונות הרש"ש זי"ע : הקדמות ושערים בלימוד תורת הרש"ש, עם טבלאות ותרשימים... : מלוקט ממפרשי תורת... הרש"ש, ומספרי מוסר... ומתורת הבעל שם טוב / מוה"ר יחיאל מיכל האנדלער. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : יחיאל מיכל האנדלער, ברוקלין, תשע"ז [2016]. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 32 עמודים לא ממוספרים, ז עמודים, 1 עמוד לא ממוספר, תשפד עמודים : פקסימילים, תרשימים צבעוניים ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה ביב': ‬ ‫ ביבליוגרפיה: עמודים [תשלט]-תשנו ‬ Local Subj. ‫ שרעבי, שלום מזרחי. סדור ‬ ‫ ישראל בן אליעזר (בעש"ט) ‬ ‫ כונות (קבלה