Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

שבת מלכא קדישא
Shabbat Malka Kadisha
שרגא פייביש הגר

ילקוט אמרים נעימים ומזהירים אהובים וברורים מיוסדים על דברי קדמונים רבותינו מאורי הגולה ובמיוחד תלמידי מרן אור שבעת הימים הבעש"ט הק’ זי"ע
מאמרים מהאדמו"ר מקאסוב
 • Hassidut
 • Shabbat
 • $15
 • $15
 • המחבר
 • Brooklyn
 • 2017
 • 1
 • 567
 • 25
 • 1000
 • כר' קשה
‫ כותר: ‬ ‫ ספר שבת מלכא קדישא : ילקוט אמרים, נעימים ומזהירים, אהובים וברורים ... מיוסדים על דברי קדמונים רבותינו מאורי הגולה ובמיוחד תלמידי מרן אור שבעת הימים הבעש"ט הק’ זי"ע ... / שרגא פייביש האגער. ‬ ‫ מהדורה: ‬ ‫ מהדורת קליין. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ברוקלין נ"י : [שרגא פייביש האגער], תשע"ז. ‬ ©2017 ‫ תיאור: ‬ ‫ 23 עמודים לא ממוספרים, תקכז עמודים, 17 עמודים לא ממוספרים ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ כולל מפתח. ‬ Top.Subj. - Misc.