Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

שער שפתי ישרים
Siftei Yesharim
אשר שיק

על פרשיות השבוע מרבני הונגריה
מהדורה קמא
 • Parshat Hashavua
 • History
 • $23
 • $11
 • המחבר
 • Bnei Brak
 • 2018
 • 1
 • 360
 • 25
 • 800
 • כר' קשה
Title ‫ ספר שפתי יש"רים על פרשיות השבוע : יותר מארבעים רבנים ממשפחות י'ונגרייז, ש'יק, ר'ינייץ ... מחשובי הרבנים בהונגריה, דברי תורתם על פרשיות השבוע שנלקטו מספריהם, מכתבי עת, מכתבי יד ומפי השמועה / [עורך] - אשר בן הר"ר יעקב לעמל שיק. ‬ Varying Form Title ‫ בדופן הספר: ספר ספרי יש"רים על התורה ‬ Imprint ‫ [ירושלים] : צוף הוצאה לאור, תשע"ו. ‬ Phys.Description ‫ 13 עמודים לא ממוספרים, שמה עמודים, 8 עמודים לא ממוספרים : תרשים ; 25 ס"מ. ‬ General Note ‫ בשער: בני ברק. ‬ Subject-Topical Rabbis -- Hungary -- Biography Subject-Uni. Title Bible. Pentateuch -- Commentaries Subject-Uni. Title Bible. Pentateuch -- Sermons Added Person Name ‫ שיק, אשר בן יעקב למל עורך ‬ הוצאתי לאור ספר "שפתי יש"רים" על פרשיות השבוע מרבני הונגריה (360 עמוד). להלן פרסומת ושער פנימי של הספר כמו כן ניתן להשיג אצלנו סט "משניות עם ילקוט באורים" (6 כרכים) [המחיר לכם 120 ש"ח] וכן 2 דיסקים "משנת חיים" - שיעוריו הנפלאים של הגה"צ ר' גבריאל לרר זצוק"ל על כל ששה סדרי משנה (כ-150 שעות), מחולקים למסכתות ופרקים בפורמט MP3 (יינתן לכם ב-25 ש"ח)