Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5780

Look inside

איי הים
Iyei Hayam
אברהם ירמיהו sus

ביאורים על פשטי המקראות וגם ביאר את דברי חז"ל גם עיונים בהלכה
ספר חדש מהדורה קמא
 • נ"ך
 • 45
 • 35
 • על שמואל א
 • המחבר
 • לייקווד
 • תשעח
 • 1
 • 632
 • 25
 • 1000
‫ מחבר: ‬ ‫ דוד, אברהם ירמיהו מחבר ‬‫ כותר: ‬ ‫ איי הים : שמואל א. / מאתי אברהם ירמיה’ בן הח"ר יוחנן הלוי דוד. ‬‫ מו"ל: ‬ ‫ לייקוואוד : [המחבר], תשע"ח. ‬‫ תיאור: ‬ ‫ 8 עמודים לא ממוספרים, תרכד עמודים : פקסימילים ; 25 ס"מ. ‬‫ הערה: ‬ ‫ "מטרתי... ביאורים על פשטי המקראות... וגם ביארתי את דברי חז"ל... גם... עיונים בהלכה" (הקדמה ע’ ב) ‬ ‫ תנ"ך. שמואל -- באורים.