Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

משנת האישות
Mishnat Ha'Ishut
קלין, משה

בו יבוארו בקצרה דין חרם דרבינו גרשום, שבועת החתנים, דין סוטה לבעלה, מעוברת ומינקת חברו ודין קטלנית; על פי דברי ראשונים ואחרונים והכרעת הפוסקים
ספר חדש
 • Halacha
 • $34
 • $12
 • ארלנגר, ירוחם (עורך)
 • מכון משנת תורה
 • Modiin Elite
 • 2018
 • 1
 • 994
 • 28
 • 2000
 • כריכה קשה
מחבר: ‬ ‫ קלין, משה בן מנשה מחבר ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ משנת האישות : דיני האישות : בו יבוארו בקצרה דין חרם דרבינו גרשום (שלא לשאת ב נשים ושלא לגרש אשה בע"כ), שבועת החתנים, דין סוטה לבעלה (דיני הראיות, נאמנות האשה, שויא אנפשיה, קינוי וסתירה, החובה להודיע לבעל ולגרשה ועוד), מעוברת ומינקת חברו ודין קטלנית ; ציונים וביאורים [בתחתית הע’] : ... שורשי הדינים... וענפיהם... בפלפול ובסברא, על פי דברי... ראשונים ואחרונים והכרעת הפוסקים / ... משה קליין בן... בעל "משנה הלכות", אבד"ק אונגוואר ; [העורך]: רבי ירוחם ארלנגר. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ מודיעין עילית : מכון משנת תורה, תשע"ח [2018]. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 9 עמודים לא ממוספרים, תתנד עמודים ; 28 ס"מ. ‬ Local Subj. ‫ התר מאה רבנים -- הלכה. ‬ ‫ גרושין -- הלכה. ‬ ‫ כפיה -- הלכה. ‬ ‫ חתנים -- הלכה. ‬ ‫ סוטה -- הלכה. ‬ ‫ נשואין -- הלכה. ‬ ‫ חזקת אשה קטלנית -- הלכה. ‬ ‫ חדושים ופלפולים. ‬ ‫ מחבר שותף ‬ ‫ ארלנגר, ירחם עורך ‬