Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

ירושלים כלילת יופי
Yerushalayim Kelilat Yofi
אייזנשטיין, נ. י

בספר שלפנינו ננסה להציץ מעט לתוך אותו עולם מופלא, עולם שכל גדולי עולם שהגיעו אליה התפעמו ונרעשו ממנו, זאת בעובדות וסיפורי מופת על כמה מעובדי השם שבה בכמאה השנה האחרונות
ספר חדש
 • Jerusalem
 • History
 • --
 • --
 • צוף
 • Jerusalem
 • 2018
 • 1
 • 464
 • 25
 • 1000
 • כריכה קשה
‫ מחבר: ‬ ‫ אייזנשטיין, נ. י. מחבר ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ ירושלים כלילת יופי : מושגי רוממות ועבודת השם בחצרות בית השם בעיר הקודש ירושלים / נ.י. אייזנשטיין. ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ ירושלים כלילת יפי ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ [ירושלים] : [מוציא לאור לא ידוע], [תשע"ח בערך]. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ כרכים : איורים, פורטרט ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ כולל מפתח אישים. ‬ Cont. ‫ תורה. 463 עמודים. ‬ ‫ תקציר ‬ ‫ "נקיי הדעת שבירושלים... יקירי ירושלים... שפירי ירושלים... בהגדרות אלו הגדירו חז"ל במשנה ובגמרא את גדולתם של תלמידי החכמים שבירושלים ... בסדרת ספרים שלפנינו ננסה להציץ מעט לתוך אותו עולם מופלא, עולם שכל גדולי עולם שהגיעו אליה התפעמו ונרעשו ממנו, זאת בעובדות וסיפורי מופת על כמה מעובדי השם שבה בכמאה השנה האחרונות". -- מהכריכה האחורית. ‬ Top.Subj. - Misc. ‫ רבנים -- אנקדוטות. ‬ ‫ רבנים -- ישראל -- ירושלים -- ביוגרפיה. ‬ ‫ ירושלים -- הלכה ‬