Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

יסודות השיעבודים
Yesodot HaShibudim
סגל, יעקב שאול

עניני שיעבוד וגביית חוב
ספר חדש
 • Halacha
 • $16
 • $10
 • עניני שיעבוד וגביית חוב
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2018
 • 1
 • 540
 • 25
 • 1000
 • כריכה קשה
‫ מחבר: ‬ ‫ סגל, יעקב שאול בן נתן דוד מחבר ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ יסודות השיעבודים : עניני שיעבוד וגביית חוב / מאת יעקב שאול בלאאמו"ר... נתן דוד סגל. ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ יסודות השעבודים ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : יעקב שאול סגל, תשע"ח. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 21 עמודים לא ממוספרים, תקיב עמודים, 2 עמודים לא ממוספרים ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ כולל מפתחות. ‬ ‫ ערבות -- הלכה. ‬ ‫ גבית חובות -- הלכה.