Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

לקבלם באהבה
Lekablam Be'Ahava
חיבטוב, יהודה

עוסק בענין היסורים וקבלתם באהבה, כדי לעודד, לחזק ולתמוך ברוחו של כל בעל ייסורים, ולהקל מעליו את סבלו בהחדרת ההבנה כי היסורים הם מתנה יקרה מאת הקב"ה
ספר חדש
 • Faith
 • 38
 • 35
 • מקורות עובדות והנהגות
 • צוף
 • Jerusalem
 • 2018
 • 1
 • 260
 • 25
 • 1000
 • כריכה קשה
‫ חיבטוב, יהודה מחבר ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ לקבלם באהבה : מקורות עובדות והנהגות בענין מעלת הייסורים וקבלתם באהבה / יהודה חיבטוב. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ [ירושלים] : הוצאה לאור צוף, תשע"ח. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 243 עמודים, 15 עמודים לא ממוספרים : פקסימילים ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ בשער: תמוז תשע"ח. ‬ ‫ מעבר לשער: אשדוד. ‬ ‫ תקציר ‬ ‫ "ספר זה עוסק בענין היסורים וקבלתם באהבה, כדי לעודד, לחזק ולתמוך ברוחו של כל בעל ייסורים, ולהקל מעליו את סבלו בהחדרת ההבנה כי היסורים הם מתנה יקרה מאת הקב"ה." -- מן הכריכה האחורית. ‬