Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

אוצר טהרה
Otzar Taharah
קלין, שלמה דוד

קיצור הלכות טהרה למעשה, עם כל מנהגי מעוברת ויולדת, ודיני יולדת ומינקת בשבת ועוד הלכות נחוצות
מהדורה חדשה עם הוספות ותיקונים
 • Halacha
 • Taharot
 • 35
 • 35
 • קהל מחזיקי הדת דחסידי בעלזא לונדון
 • London
 • 2018
 • 1
 • 315
 • 25
 • 1000
 • כריכה קשה
מחבר: ‬ ‫ קלין, שלמה דוד מחבר ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ אוצר טהרה : קיצור הלכות טהרה למעשה, עם כל מנהגי מעוברת ויולדת, ודיני יולדת ומינקת בשבת ועוד הלכות נחוצות / ... מאת שלמה דוד בלאא"מ הר"ר יוסף קליין, דומ"ץ בק"ק מחזיקי הדת דחסידי בעלזא... ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ לונדון : קהל מחזיקי הדת דחסידי בעלזא לונדון, תשע"ז. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 34 עמודים, 1 עמוד לא ממוספר, רפו עמודים, 2 עמודים לא ממוספרים : פקסימילים ; 25 ס"מ. ‬ ‫ בלז (חסידות) -- ספרות עיונית. ‬ ‫ בלז (חסידות) -- מנהגים. ‬ ‫ טהרת המשפחה -- הלכה -- מדריכים. ‬ ‫ נשים הרות -- הלכה -- מדריכים. ‬ ‫ יולדות -- הלכה -- מדריכים. ‬ ‫ שבת -- הלכה -- מדריכים.