Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5779

Look inside

סט פאר מקדושים
Set Peer Mikdoshim
שונות

נועם אלימלך, עבודת ישראל,תניא, דגל מחנה אפרים, אוהב ישראל, מאור עינים ועוד ועוד
כל הספרים בעריכה מחודשת כמיטב המסורת של מכון פאר מקדושים
 • Hassidut
 • Homiletics
 • $308
 • $29
 • כל ספרי החסידות במהדורות חדשות
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2018
 • 21
 • 10000
 • 25
 • 20000
 • כר' קשה
סט מורחב של 21 ספרי חסידות ממכון "פאר מקדושים" מארז במחיר מוזל (כרכים בודדים 65 ש"ח כל אחד) רשימת הספרים בסט "פאר מקדושים": 1 נועם אלימלך 2 עבודת ישראל 3 תניא 4 דגל מחנה אפרים 5 אוהב ישראל 6 זאת זכרון 7 זכרון זאת 8 דברי אמת 9-10 מאור עינים" ישמח לב ב"כ 11-13 ספר קדושת לוי 14-16 ספר ליקוטי מהר"ן 17-18מאור עינים 19-21 דברי חיים - חדש כל הספרים בעריכה מחודשת כמיטב המסורת של מכון פאר מקדושים: * מוגה מחדש בניקוד ובפיסוק מלא ללא ראשי - תיבות * ציונים ומראי מקומות, מקורות והשוואות * כותרות צד בשולי הקטעים * הערות וציונים * פנינים והדרכות מעשיות לפי נושאים * תולדות והליכות חייו * מפתחות מפורטים לפי נושאים בסדר א-ב * ועוד מעלות רבות המסייעות להבנת דברי רבותינו זיע''א. "מבצע א חסידישע חודש" מ-מכון "פאר מקדושים" סט מורחב של 21 ספרי חסידות ממכון "פאר מקדושים" מארז במחיר מוזל הכל בעריכה מחודשת כמיטב המסורת של מכון פאר מקדושים. מוגה מחדש בניקוד ובפיסוק מלא ללא ראשי - תיבות ציונים ומראי מקומות, מקורות והשוואות כותרות צד בשולי הקטעים הערות וציונים פנינים והדרכות מעשיות לפי נושאים תולדות והליכות חייו מפתחות מפורטים לפי נושאים בסדר א-ב ועוד מעלות רבות המסייעות להבנת דברי רבותינו זיע''א