Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5780

Look inside

היא חכמתכם
Hee Hacmatchem
יואל שילה

בחוברת זו מוסברים היסודות התלויים בהבנת מציאות מהלך גרמי השמים: כדור הארץ, השמש, הירח וחלק מהכוכבים - בהיבטים הנוגעים להלכה
עם הרבה איורים ודיאגרמות
 • Religion and Science
 • $23
 • $15
 • האסטרונומיה בהלכה
 • המחבר
 • Rechasim - Kfar Hasidim
 • 2014
 • 1
 • 265
 • 25
 • 800
 • כר' קשה
יואל שילה י. שילה, 2014 - 265 עמודים "הלכות רבות תלויות בקביעת זמני היום, וללא הבנת המציאות באופן ברור - קשה להורות כהלכה בענינים אלו; תועלת נוספת קיימת בחוברת בהבהרת מושגים אחדים המופיעים בגמרא, בראשונים ובפוסקים ובהמחשתם, שקשה להבינם ללא רקע אסטרונומי. בחוברת זו מוסברים היסודות התלויים בהבנת מציאות מהלך גרמי השמים: כדור הארץ, השמש, הירח וחלק מהכוכבים - בהיבטים הנוגעים להלכה..." (הקדמה) ME-Personal Name ‫ שילה, יואל מחבר ‬ Title ‫ היא חכמתכם :Imprint ‫ רכסים : י. שילה, תשע"ד. ‬ Phys.Description ‫ עמוד 1 לא ממוספר, 265 עמודים : איורים צבעוניים, תרשימים צבעוניים. ; 24 ס"מ. ‬ Subject-Topical ‫ אסטרונומיה -- הבטים דתיים -- יהדות ‬ Subject-Topical ‫ אסטרונומיה יהודית ‬ Subject-Topical ‫ קידוש החודש -- הלכה ‬ Subject-Topical ‫ לוח שנה העברי