Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

פירוש חי
Perush Hai
חיים פרוש

איורים ממחישים
מהדורה קמא
 • Mishna
 • 65
 • 40
 • על מסכתות פסחים, ביצה, מגילה, חגיגה ומועד קטן.
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2020
 • 1
 • 350
 • 25
 • 700
 • קשה
Name ‫ חיים פרוש ‬ Title ‫ משניות : מסכתות פסחים, ביצה, מגילה, חגיגה, מועד קטן עם פירוש חי [בהמתנה להפקדת חובה]. ‬ 264 1 2020.