Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5777

Look inside

חפץ חיים על התורה
Haffetz Haim Al HaTorah
ישראל מאיר הכהן

עם הארות בשם מעשה למלך על פסוקי נ"ך ומאמרי חז"ל
עם קוים קצרים לתולדות ימח חייו לדמותו וי"ד מאמרים שפרסם לחזק התורה ויהדות, עם הקדשה בכתב יד הרב שמואל גרינמאן המו"ל
 • On the Torah
 • Out of print or rare - Used copy
 • --
 • --
 • באורים ופירושים לחמשה חומשי תורה
 • שמואל גריינימאן
 • -
 • New York
 • 1943
 • 1
 • 256
 • 26
 • 700
 • כר' קשה