Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5775

Look inside

הגדה של פסח
Hagada Shel Pesach
ארתור שיק

עם האיורים המפורסמים והמיוחדים של שיק
במצב בינוני יש כתמי יין אבל לא רוב על הטקסט יש עמודים תלושים
 • Hagada Shel Pesach
 • $83
 • $11
 • מסדה
 • Tel Aviv
 • 1960
 • 1
 • 100
 • 23
 • 600
 • כר' קשה