Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5774

Look inside

שמיטה כהלכתה
Shmita Kehilchata
משה שטרנבוך

דינים, הדרכה, הערות, חידושים, נספחים, היתר מכירה לנכרי
מהדורה שניה
 • Shmitta
 • Halacha by Topic
 • 42
 • 35
 • דינים, הדרכה, הערות
 • -
 • המו"ל
 • Bnei Brak
 • 1979
 • 1
 • 120
 • 25
 • 500
 • כר' קשה
שטרנבוך, משה בן אשר ‬ Title ‫ שמיטה כהלכתה : דינים, הדרכה, הערות, חידושים, נספחים, היתר מכירה לנכרי ... לוח זמני האסור וקדושה לפירות, ירקות וקטניות / מאת הרב משה שטרנבוך ... ‬ Varying Form Title ‫ שמטה כהלכתה ‬ Publication Area ‫ בני ברק : אגודת נתיבות התורה והחסד, תשל"ט. ‬ Phys.Description ‫ קכ ע' ; 25 ס"מ.