Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

גנון והציל
Ganon VeHatzil
ר' עקיבא איגר

תשובות על שאלות הרעק"א על שישה סדרי משנה במצב טוב
מהדורה שנייה
 • Mishna
 • 65
 • 35
 • משה אברהם מוינשטר
 • המחבר
 • New York
 • 1937
 • 1
 • 202
 • 30
 • 1100
 • כר' קשה
‫ מחבר: ‬ ‫ איגר, עקיבא בן משה 1761-1837 ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ ספר גנון והציל : על ששה סדרי משנה / מאת משה אברהם מוינעשטער ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ניו-יורק, תרצ"ז ‬ ‫ תיאור: ‬ 30 ‫ מחבר שותף ‬ ‫ מוינשטר, משה אברהם ‬