Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

שרי האלף
Sarey HaElef
מנחם פרץ ויעקב דוד מנדלבוים

אנצקלופדית ספרים ומחברים
במצב טוב שתי כרכים מתוך שלוש
 • Bibliography
 • Biography
 • --
 • $10
 • בית תורה שלמה
 • Jerusalem
 • 1979
 • 2
 • 776
 • 23
 • 1600
 • כר' קשה
‫ כותר: ‬ ‫ שרי האלף : רשימת הספרים שבדפוס ומחבריהם שחיו בתקופה בת אלף שנים, מזמן חתימת התלמוד, שנת ד"א ר"ס, עד שנת ה"א ר"ס, תקופת השלחן ערוך. בתוספת רשימת כל ספרי התנאים והאמוראים והמיוחסים להם / ערוך ומסודר על ידי הרב מנחם מ. בהרב יצחק פרץ כשר ויעקב דב ב"ר דוד (הי"ד) מנדלבוים. ‬ ‫ מהדורה: ‬ ‫ מהדורה חדשה מתקנת-ב’ ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : בית תורה שלמה, תשל"ט. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 2 כר’, תשעו ע’. ‬ ‫ הערה ביב': ‬ ‫ כולל מפתחות ‬ ‫ אודות כת' א ‬