Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5765

Look inside

ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד
Bayom hahoo Yihyeh Ha-shem Echad Ushmo Echad
דוד צבי הופמן

המחבר עסק שנים רבות במשנת הרמח''ל וכינס לספר עיקרי שיטתו בעניין תכלית הבריאה. בסופו צירף מאמר שתורגם לראשונה מכתב יד של זקנו הרב דוד צבי הופמן מברלין
מחיר משוער*
 • Jewish Thought
 • $22
 • $10
 • על פי עיקרים מתוך ספר ''דעת תבונות'' לרמח''ל
 • נין המחבר
 • Jerusalem
 • 2004
 • 1
 • 116
 • 21
 • 300
 • כר' קשה