Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5779

Look inside

משנה מאירה
Mishna Meera
הרב יהודה הנשיא

משניות בחוברות כיס עם פירוש קצר מותאם ללימוד בחמש דקות כל יום
פירוש בעברית קלה, פירוש ברטנורה, מקורות והערות
 • Mishna
 • 370
 • 30
 • זרעים
 • מאורות הדף היומי
 • Jerusalem
 • 2019
 • 12
 • 17
 • 800
 • כר' קלה
מחיר משלוח בארץ או דמי איסוף 30 ש"ח