Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5779

Look inside

הארי במסתרים
HaAri BeMistarim
שמעון הירשלער

בימים שלפני מלחמת העולם השנייה, זכתה פולין במרגלית אשר כמוסה הייתה מתחת לקפלי גלימת מסתורין וסוד
איורים, פורטרטים, פקסימילים
 • Biography
 • Hassidut
 • $22
 • $15
 • תולדות חייו וקצות דרכו בקודש ומפעליו של הארי
 • המחבר
 • London
 • 2019
 • 1
 • 630
 • 25
 • 1200
 • כר' קשה
בימים שלפני מלחמת העולם השנייה, זכתה פולין במרגלית אשר כמוסה הייתה מתחת לקפלי גלימת מסתורין וסוד.. ... אמרו החסידים, כשאמר המגיד מקוזניץ יהיה לי נכד בעתיד, שהעולם לא יזכו להבינו, התכוון לרבי אהר'לע כותר משנה - תולדות חייו וקצות דרכו בקודש ומפעליו של הארי ... רבי אהרן יחיאל מקאזניץ