Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5780

Look inside

פירוש על התורה
Perush Al HaTorah
תלמיד הר"ן

הכ"י כולל ספר בראשית וחלקי שמות
יוצא לאור מתוך כתבי יד עם ציונים מקורות ומבוא
 • על החומש
 • 125
 • 15
 • מיוחס לתלמיד רב ניסים בן ראובן
 • ליאון פלדמן
 • המחבר
 • ירושלים
 • תשל
 • 1
 • 241
 • 25
 • 800
אינו נמצא בULI