Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5780

Look inside

תקון קוראים
Tikkun Korim

ערוך ומקביל שורה מול שורה לפי חומש היידנהיים שנדפס ברדעלהיים
עם דיני קריאה, סודות הנקוד והטעמים
 • תנ"ך
 • $23
 • $10
 • גדול
 • מישור
 • ירושלים
 • תשן
 • 1
 • 429
 • 27
 • 1100
עם לוח קריאה והמולדות