Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5780

Look inside

מפרשי המקרא
Bible Commentators
עזרא ציון מלמד

נושאים בפרשנות המקרא
מסדרת ספרים לחקר המקרא מיסודו של ס. ש. פרי
 • תנ"ך
 • $32
 • $10
 • דרכיהם ושיטותיהם כרך א
 • הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית
 • ירושלים
 • תשלה
 • 1
 • 514
 • 25
 • 1100
שלם ובמצב מצויין קצת נזקי כריכה