Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5780

Look inside

וענפיה ארזי אל
Vanafeha Arzey Eil
אברהם גורביץ

שבת, ראש השנה, יום כיפור, סוכות, חנוכה, פורים, תשעה באב
 • שבת
 • מועדים
 • --
 • --
 • שבת ומועדים
 • יעקב קליין
 • המחבר
 • ירושלים
 • תשעט
 • 1
 • 607
 • 25
 • 800
מחבר: ‬ ‫ גורביץ, אברהם בן זאב מחבר ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ ספר וענפיה ארזי טל : שבת ומועדים : שבת, ראש השנה, יום כיפור, סוכות, חנוכה, פורים, תשעה באב : חידושים, ביאורים ומאמרים בהלכה ובאגדה / מכתבי רבינו רבי אברהם גורביץ ; [העורך:] יעקב קליין. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלם : חבר התלמידים מכון תורת ענפי ארץ להוצאת כתבי רבנו מרן ראש הישיבה שליט"א, תשע"ט [2019] ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 35, תקעב עמודים : פקסימילים ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ כולל מפתח. ‬