Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5780

Look inside

שערי הברכה
Shaarey Haberacha
שמואל יוסף דב שטיצברג

הלכות נטילת ידים, סעודה, כללי הברכות, ברכות הנהנין, ברכות השבח וההודאה, רשימת המאכלים וברכותיהם
מהד’ חדשה ומורחבת
 • ברכות
 • הלכות סעודה
 • $20
 • $7
 • הלכות סעודה וברכות הנהנין
 • המחבר
 • בית שמש
 • תשעד
 • 1
 • 936
 • 25
 • 860
מחבר: ‬ ‫ שטיצברג, שמואל יוסף דב ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ שערי הברכה : הלכות נטילת ידים, סעודה, כללי הברכות, ברכות הנהנין, ברכות השבח וההודאה, רשימת המאכלים וברכותיהם : ערוכים... בשפה ברורה, מדברי... הראשונים והאחרונים... / ... שמואל יוסף דב שטיצברג. ‬ ‫ מהדורה: ‬ ‫ מהד’ חדשה ומורחבת. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ בית שמש : ש. י. שטיצברג, תשע"ד [2013]. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ [22], תתקיב, [2] ע’ ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ נושא ישן: ברכות הנהנין - הלכה ‬ ‫ נושא ישן: ברכות הנהנין - הלכה - מדריכים ‬ ‫ נושא ישן: ברכות הנהנין - הלכה - ערכים לפי אלף בית ‬ ‫ נושא ישן: ברכות - הלכה ‬ ‫ נושא ישן: נטילת ידים - הלכה ‬ ‫ נושא ישן: סעודות - הלכה ‬ ‫ תקציר ‬ ‫ "תיקונים... נוספו אלפי ציונים לספרי שו"ת והלכה... הערות ארוכות חולקו לקטעים... ברשימת המאכלים... נוספו קרוב לאלף מאכלים... לצד הרבה מן המאכלים הובאה גם הכמות המחייבת בברכה אחרונה, מאכלים רבים תורגמו לשפת היידיש והאנגלית... נערך מפתח חדש... נוספו דינים חדשים והערות חדשות..." (הקד’ למהד’ החדשה). ‬ ‫ אודות כת' א