Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5780

Look inside

דרך אמונה
Derech Emuna
חיים קנייבסקי

במתכונת המשנה ברורה, הוא פירוש על הרמב"ם זרעים עם ההכרעה המעשית להלכה מבוססות על הוראות החזון איש
מהדורה ששית
 • זרעים
 • 350
 • 45
 • ביאור על הרמב"ם ספר זרעים
 • המחבר
 • בני ברק
 • תשעד
 • 5
 • 2150
 • 21
 • 4300
‫ מחבר: ‬ ‫ קניבסקי, שמריהו יוסף חיים, 1928- מחבר ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ דרך אמונה : הלכות שמיטה ויובל / [מאת הרב חיים קניבסקי]. ‬ ‫ מהדורה: ‬ ‫ מהדורה מיוחדת. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ [בני ברק] : [מוציא לאור לא ידוע], [תשע"ד 2014] ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ דפים צה-שיד. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ הספר איננו בספרייה הלאומית. ‬ ‫ בשער: ערב שמיטה תשע"ה. ‬ ‫ כולל רמב"ם הלכות שמיטה ויובל. ‬ ‫ בתחתית העמודים: באור ההלכה. ‬ ‫ כולל מפתח. ‬ ‫ אודות מחבר ‬ ‫ משה בן מימון, 1138-1204. משנה תורה. הלכות שמיטה ויובל