Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

אנציקלופדיה הלכתית רפואית
Halachic Medical Encyclopedia
אברהם שטינברג

כל נושא וענין בתחום הרפואה וההלכה מן המקרא וספרות חז"ל ועד לפוסקים ולחוקרים בימינו
מהדורה חדשה מורחבת, מעודכנת ומתוקנת ‬
 • רפואה
 • 850
 • 45
 • הרופא, החולה והרפואה - באספקלרית ההלכה ומחשבת ישראל
 • מכון ע"ש פ. שלזינגר לחקר הרפואה עפ"י התורה ליד המרכז הרפואי שערי צדק
 • ירושלים
 • תשסו
 • 7
 • 2500
 • 25
 • 8500
‫ מחבר: ‬ ‫ שטינברג, אברהם, 1947- ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ אנציקלופדיה הלכתית רפואית : הרופא, החולה והרפואה - באספקלרית ההלכה ומחשבת ישראל / לקט, ערך והעיר אברהם שטינברג. ‬ ‫ מהדורה: ‬ ‫ מהד’ חדשה מורחבת, מעודכנת ומתוקנת ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : המכון ע"ש פ. שלזינגר לחקר הרפואה עפ"י התורה ליד המרכז הרפואי שערי צדק, תשס"ו 2006. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 7 כר’ ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ "כולל כל הידע בכל נושא וענין בתחום הרפואה וההלכה מן המקרא וספרות חז"ל ועד לפוסקים ולחוקרים בימינו, בתוספת הבהרות, הערות והארות מתחומי המדע, הרפואה, הפילוסופיה, האתיקה והמשפט" ‬ ‫ הערה ביב': ‬ ‫ כולל ביבליוגרפיה ומפתחות ‬ ‫ הערת תוכן ‬ ‫ א. מבואות, הסכמות, מפתחות, ביבליוגרפיה -- ב. אבהות - הפריה חוץ-גופית -- ג. הריון - ילוד -- ד. יסורים - משאבים מוגבלים -- ה. נאמנות הרופא - עבר -- ו. עור ותוספותיו - רגע המות -- ז. רופא - תורת המוסר הכללי ‬ Top.Subj. - LCSH Medicine -- Religious aspects -- Judaism -- Encyclopedias Medicine (Jewish law) -- Encyclopedias Medical ethics -- Encyclopedias Top.Subj. - Misc. ‫ יהדות ורפואה