Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5780

Look inside

טעמא דקרא
Taama D'kra
חיים קנייבסקי

כולל קונטרס טעמא דקרא שנדפס בספר שיח השדה... עם תוספות... ומסודר על סדר הפרשיות והנו"כ : והם חידושים וביאורים על התורה ועל נביאים וכתובים.
מהדורה חמישית
 • תנ"ך
 • 62
 • 25
 • חידושים על תורה נביאים וכתובים
 • המחבר
 • בני ברק
 • תשעג
 • 1
 • 427
 • 24
 • 900
מחבר: ‬ ‫ קניבסקי, שמריהו יוסף חיים, 1928- ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ טעמא דקרא : כולל קונטרס טעמא דקרא שנדפס בספר שיח השדה... עם תוספות... ומסודר על סדר הפרשיות והנו"כ : והם חידושים וביאורים על התורה ועל נביאים וכתובים... / מאתי שי"ח בהגרי"י... ‬ ‫ מהדורה: ‬ ‫ הוצאה חדשה ה ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ בני ברק : ח. קניבסקי, תשע"ג. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ תכז ע’ ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ ע’ תג-תכב: הערות מנכדי ר’ מנחם דוד בן בני הר"ר שלמה ‬ ‫ ע’ תכג-תכז: הנהגות והוראות ממרן החזון איש ‬ ‫ תקציר ‬ ‫ "עם הרבה הוספות ע"י... הר"ר משה שמעון גרליץ" ‬ ‫ אודות מחבר ‬ ‫ קרליץ, אברהם ישעיהו, 1878-1953 -- מנהגים. ‬ ‫ אודות כת' א ‬ ‫ תנ"ך. תורה -- דרושים, שיחות ואמרים ‬ ‫ תנ"ך. נ"ך -- דרושים, שיחות ואמרים.