Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

ספר ברייתות
Sefer Braitot
חיים קנייבסקי

כולל חמש ברייתות: א) ברייתא דמלאכת המשכן ב) ברייתא דמסכת מדות ג) ברייתא דמזלות ד) ברייתא דסוד העיבור ה) ברייתא דפרק שירה
מהדורה חדשה ומפוארת
 • ש"ס
 • 65
 • 25
 • למכסה עתיק
 • יצחק שיק ומשפחתו
 • בני ברק
 • תשעז
 • 1
 • 237
 • 25
 • 615
ספר ברייתות : כולל חמש ברייתות: א) ברייתא דמלאכת המשכן, עם ביאור טעם, בלשון צח ... ופירוש דעת : בו מפלפל בסוגיות ... וציונים ... לש"ס ומדרשים, בשם מסורת הש"ס ... ב) ברייתא דמסכת מדות ... בעניני המשכן ואוה"מ וענני כבוד, עם ביאור צח ... ומסורת הש"ס ... ג) ברייתא דמזלות : בעניני י"ב המזלות ... סדרן, הילוכן ותשמישן, עם ביאור מזלות כסדרן ומסורת הש"ס ... ד) ברייתא דסוד העיבור ... בענינים הנ"ל, עם ביאור מזלות כסדרן ומסורת הש"ס ... ה) ברייתא דפרק שירה : בעניני שירת הנבראים להשי"ת, עם ביאור פרק בשיר ... ספר למכסה עתיק : בו יבואר המקומות בתנ"ך שהפסוק סתם ולא ביאר ... ונתפרשו ע"י חז"ל בגמרא ובמדרשים ... / חוברו יחדיו ע"י שי"ח בהגרי"י [הרב שמריה יוסף חיים בן יעקב ישראל קניבסקי]. ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ ספר בריתות ‬ ‫ בריתות ‬ ‫ ספר למכסה עתיק ‬ ‫ למכסה עתיק ‬ ‫ טעם ‬ ‫ דעת ‬ ‫ מזלות כסדרן ‬ ‫ פרק בשיר ‬ ‫ מהדורה: ‬ ‫ מהדורה ב’. למכסה עתיק ‬ ‫ מהדורה חדשה. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ בני ברק : יצחק שיק ומשפחתו, ה’תשע"ז. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 1 כרך (מספור עמודים רב) : איורים ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ בשער: יו"ל במהדורה חדשה עם מראי מקומות והוספות ותיקונים. ‬ ‫ אודות כת' א ‬ Mishnat Ha-Middot -- Criticism, interpretation, etc.