Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

קביעת רגע המוות
Kvias Rega Hamoves
מרדכי הלפרין

מהדורה שניה מורחבת
 • רפואה
 • הלכה לפי נושאים
 • 140
 • 45
 • אסופת מאמרים
 • משה, אליאב
 • מכון פאלק שלזינגר
 • ירושלים
 • תשסח
 • 1
 • 415
 • 25
 • 750
כותר: ‬ ‫ קביעת רגע המוות : אסופת מאמרים / עורך ראשי: מרדכי הלפרין; עורכים: אליאב משה, ליאורה משה. ‬ ‫ מהדורה: ‬ ‫ מהד’ ב מורחבת ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : המכון ע"ש ד"ר פלק שלזינגר לחקר הרפואה על פי התורה, תשס"ח, 2007. ‬ ‫ תיאור: ‬ [10], 390, XIV ע’. ‫ הערה: ‬ ‫ מאמרים מתוך "אסיא" - כתב עת בעניני רפואה והלכה ‬ ‫ נוספו שער, תכן ותקצירים באנגלית. ‬ ‫ מחבר שותף ‬ ‫ הלפרין, מרדכי בן אברהם, 1946- ‬ ‫ משה, אליאב ‬ ‫ משה, ליאורה ‬ ‫ ספריה ‬ BAR Bar-Ilan U. ‫ לספריה ‬ BAR ‫ מספר מערכת ‬ 026003043 No Previous Record Next Record