Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5780

Look inside

בית היי"ן
Beis Hayay"in
אהרן הלברשטאם

תולדות... רבני ואדמו"רי בית מעליץ רבי יעקב הורוויץ ובנו רבי יהודא הורוויץ ובנו רבי נפתלי הורוויץ
 • תולדות
 • 85
 • 35
 • תולדות רבני ואדמו"רי בית מעליץ
 • מכון דעת זקנים
 • ברוקלין
 • תשנט
 • 1
 • 280
 • 25
 • 750
מחבר: ‬ ‫ הלברשטם, אהרן בן נפתלי ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ בית היי"ן : ... תולדות... רבני ואדמו"רי בית מעליץ: ... רבי יעקב הורוויץ... בנו... רבי יהודא הורוויץ... בנו... רבי נפתלי הורוויץ... / נלקט ויו"ל ע"י... אהרן הלברשטאם בלאאמו"ר אדמו"ר מצאנז-גריבוב. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ברוקלין : (מכון דעת זקנים), תשנ"ט. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ [15], רנב, [19] ע’ : איורים, פקס" ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ על גב הכריכה: 2 כוכבים; ספרו השני של המחבר על אדמו"רי מליץ (הראשון: קדושת נפתלי) ‬ ‫ נושא ישן: רופשיץ (חסידות) - ביוגרפיה ‬ ‫ אודות מחבר ‬ ‫ הורביץ, יעקב בן נפתלי צבי, נפ’ 1836 ‬ ‫ הורביץ, יהודה בן יעקב, -1879 ‬ ‫ הורביץ, נפתלי בן יהודה, 1844-1915 ‬ Top.Subj. - Misc.