Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5780

Look inside

פתחי תשובה
Pitchey Tshuva
אברהם צבי הירש אייזענשטאט

נערך מחדש בתיקון טעותים והוספת אלפי מ"מ
מהדורה שלישית
 • נדה
 • הלכה
 • 95
 • 45
 • הלכות נדה
 • זאב ראטה
 • לייקוואד
 • תשעט
 • 1
 • 1040
 • 25
 • 1400
מחבר: ‬ ‫ אייזענשטאט, אברהם צבי הירש בן יעקב, נפ’ 1868 ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ ספר פתחי תשובה : עם מדור התשובות : יו"ד סימן קפג - קצ / חובר והוגה ע"י אברהם צבי הירש אייזענשטאט בן יעקב מביאליסטאק. ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ פתחי תשובה ‬ ‫ מהדורה: ‬ ‫ מהד’ ב נערך מחדש בתיקון טעותים והוספת אלפי מ"מ ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ לייקוואד : [חמו"ל], תש"ע 2009. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ תרנד ע’ : איורים. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ כולל הטקסט של שולחן ערוך יורה דעה סימנים קפג-קצ ‬ ‫ "ספר פתחי תשובה הוא פתח גדול לידע כל הדינים המחודשים הנמצאים בספרי שאלות ותשובות, ראשונים ואחרונים כל דבר במקומו הראוי לו בטעמו ונימוקו והערות נכונות בכמה מקומות ... ועתה לתועלת הלומדים נלוה אליו מקור מים חיים שממנו דלה ושאב מימיו המתוקים להשקות את העדרים והוא אוסף יקר כשלש מאות תשובות שממנו לקט והעתיק בקצר מילים בספר הפתחי תשובה וקראתיו בשם מדור התשובות (נערך ע"י זאב הלוי ראטה)". ‬ ‫ אודות מחבר ‬ Karo, Joseph ben Ephraim, 1488-1575 Hilkhot nidah -- Commentaries ‫ קרו, יוסף בן אפרים, 1488-1575 הלכות נדה