Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5780

Look inside

עולם הידידות
Olam Hayedidut
שלמה וולבה

הרצאות ומאמרים בתקופת מלחמות ששת הימים ויום הכפורים
יצא עמו ספרו: אור לשב - חמשה עשר פרקי הדרכה לתוך עולם התורה
 • מוסר
 • 55
 • 35
 • בין ששת לעשור
 • בית המוסר ע"ש ר’ חיים מנחם להמן
 • ירושלים
 • תשנד
 • 1
 • 234
 • 25
 • 700
מחבר: ‬ ‫ וולבה, שלמה, 1914-2005 ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ ספר עולם הידידות : (בין ששת לעשור) : הרצאות ומאמרים בתקופת מלחמות ששת הימים ויום הכפורים. ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ בין ששת לעשור. ‬ ‫ ספר אור לשב. HUJI ‬ ‫ ספר עולם הידידות. HUJI ‬ ‫ אור לשב. OCLC ‬ ‫ עולם הידידות. OCLC ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : בית המוסר ע"ש ר’ חיים מנחם להמן, תשנ"ד. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ קצא, [1], מב עמודים : פקס’ ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ יצא עמו ספרו: אור לשב - חמשה עשר פרקי הדרכה לתוך עולם התורה ‬ Top.Subj. - Misc. Judaism -- 20th century