Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5780

Look inside

השתפכות הנפש
Hishtapchut Hanefesh
נחמן מברסלב

מלקט ומיסד על הדרך הקדש הישן, מתורה... וגמרא ומדרשים...מספרי "לקוטי מוהר"ן..."לקוטי הלכות
מצב בינוני עם קצת נזקי מים
 • מוסר
 • 50
 • 25
 • המנוקד
 • נתן מברסלב
 • משך הנחל
 • ירושלים
 • תשמא
 • 1
 • 124
 • 24
 • 500
מחבר: ‬ ‫ בז’ילינסקי, משה יהושע אלתר ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ השתפכות הנפש : המנוקד. מלקט ומיסד על הדרך הקדש הישן, מתורה... וגמרא ומדרשים...מספרי "לקוטי מוהר"ן..."לקוטי הלכות"... / [ר’ משה יהושע אלתר בז’ילינסקי]. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : קרן רבי ישראל דב אודסר להדפסת והפצת ספרי רבי נחמן מברסלב, [תשנ"ה]. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ [4], ריט, [3], קצר, [2], כט, [1] ע’ ; 25 ס"מ. ‬ Top.Subj. - Misc. ‫ ברסלב (חסידות) -- ספרות עיונית ‬