Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

דברי יואל - ח"ג
Divrey Yoel
יואל טייטלבוים

פרשת בשלח
מהדורה ראשונה משומש במצב טוב
 • על החומש
 • 70
 • 25
 • שמות-בשלח
 • אפרים יוסף דוב אשכנזי
 • ברוקלין
 • תשלד
 • 1
 • 646
 • 28
 • 1400
מחבר: ‬ טייטלבוים, יואל בן חנניה יום טוב ליפה, 1887-1979 ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ ספר דברי יואל על התורה : [חידושים ... בדרך פרד"ס] / מאת ... מרן יואל טייטלבוים ... ; יצא לאור ע"י ... אפרים יוסף דוב אשכנזי. ‬ ‫ מהדורה: ‬ ‫ מהד’ ו. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ [ברוקלין, נ. י.] : ירושלים, תשנ"ח 1998. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 9 כר’ ב-8 (חלק א-ט) ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ שני שערים. ‬ Cont. ‫ [1]. חלק א: בראשית-תולדות. ‬ ‫ [2]. חלק ב: ויצא-ויחי. ‬ ‫ [3]. חלק ג: שמות-בשלח. ‬ ‫ [4]. חלק ד: יתרו-פקודי. ‬ ‫ [5]. חלק ה: ויקרא-מצורע. ‬ ‫ [6]. חלק ו: אחרי-בחקותי. ‬ ‫ [7]. חלק ז: במדבר-שלח. ‬ ‫ [8]. חלק ח: קרח-מסעי -- חלק ט: דברים-ברכה. ‬ Top.Subj. - Misc. Satmar Hasidim ‫ מחבר שותף ‬ ‫ אשכנזי, אפרים יוסף דוב, 1911-2002 ‬