Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

ארחות חיים להרא"ש
Orchot Chaim
רבינו אשר בן יחיאל

עם פירוש הערות והארות באר מים חיים
 • מוסר
 • 55
 • 25
 • באר מים חיים
 • אהרן דוד גולדברג
 • המחבר
 • ישיבת טלז
 • תשעח
 • 1
 • 228
 • 25
 • 660
מחבר: ‬ ‫ אשר בן יחיאל, 1250-1327 מחבר ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ אורחות חיים להרא"ש : ... עם ביאורים, פירושים, הוספות וציונים בשם: באר מים חיים / ... על ידי אהרן דוד בלאאמו"ר... יצחק הלוי גולדברג. ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ ארחות חיים ‬ ‫ מהדורה: ‬ ‫ במהדורא מתוקנת ומהודרת. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ויקליף : ישיבת טלז, תשע"ח. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ רכח עמודים ; 25 ס"מ. ‬ ‫ מחבר שותף ‬ ‫ גולדברג, אהרן דוד בן יצחק עורך ‬