Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

מנחת ערב
Minchat Erev
מיכל יהודה לפקוביץ

שיעורי מרן הרב מיכל יהודה זצ"ל
 • תענית
 • 48
 • 35
 • על מסכת תענית
 • תלמידי הרב לפקוביץ
 • בני ברק
 • תשפ
 • 1
 • 530
 • 25
 • 995
מחבר: ‬ ‫ ליפקוביץ, מיכל יהודה ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ ספר מנחת ערב : מסכת תענית. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ תש"פ. ‬