Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

פסקי רקנטי
Piskey Rikanty
מנחם מרקנטי

עם מבוא, הערות, ציונים, נספחים וטבלאות
מהדורה חדשה... בסדר חדש ע"פ כתב היד כפי שסידר המחבר
 • פסקי הלכה
 • 73
 • 35
 • פסקי הלכות מהגאון המקובל רבינו מנחם מקרנטי
 • יואל קטן
 • מכון שלמה אומן
 • שעלבים
 • תשעט
 • 1
 • 455
 • 25
 • 950
מחבר: ‬ ‫ רקנטי, מנחם בן בנימין מחבר ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ פסקי רקנטי : פסקי הלכות / מהגאון המקובל רבנו מנחם מרקנטי ; מהדורה חדשה... בסדר חדש ע"פ כתב היד כפי שסידר המחבר, עם מבוא, הערות, ציונים, נספחים וטבלאות ; ההדירו הרבנים: יהונתן אמת, צבי ארנטל, בועז מרדכי ויואל קטן. ‬ ‫ מהדורה: ‬ ‫ מהדורה חדשה ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ שעלבים : מכון שלמה אומן שע"י ישיבת שעלבים, תשע"ט. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 37, תנב עמודים, 5 עמודים לא ממוספרים : פקסימילים ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ מהדורת ווליש ‬ ‫ עמודים 12-5: מבוא על המחבר ועל ספרו מאת הרב יואל קטן ‬ ‫ "בסוף הספר [עמודים שכו-תנב] צורף הנוסח המקובל של הספר לפי הסדר שקבע המדפיס בדפו"ר בולוניא רח"צ" (עמוד השער). ‬ ‫ תקציר ‬ ‫ ".... ’פסקי רקנטי’ הוא למעשה ליקוט של שש מאות הלכות מכעשרים ספרים מאת גדולי הפוסקים שחיו בדורות שלפניו ובדורו... " (מבוא) ‬ ‫ אודות מחבר ‬ ‫ רקנטי, מנחם בן בנימין ‬ ‫ מחבר שותף ‬ ‫ קטן, יואל בן משה, 1956- עורך מחבר מבוא ‬ ‫ אמת, יהונתן עורך ‬ ‫ ארנטל, צבי עורך ‬ ‫ מרדכי, בועז עורך ‬ ‫ תאגיד נוסף ‬ ‫ מכון שלמה אומן שעל יד ישיבת שעלבים (שעלבים) גוף מנפיק ‬ ‫ ספריה ‬ ETZ Yeshivat Har Etzion ‫ לספריה ‬ ETZ ‫ מספר מערכת ‬ 023928209