Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

חולת אהבה
Holat Ahava
מרדכי דונט

ספר מנוקד ומפואר, מאות רבות של ציטוטים מכל הדורות בעניני יסורים בעולם הזה.
כריכה רכה
 • הלכה לפי נושאים
 • --
 • --
 • פרקי חיזוק לבעל היסורים
 • המחבר
 • ירושלים
 • תשפ
 • 1
 • 293
 • 21
 • 450
ספר יחודי במינו, רב תפוצה בישראל ומחולק חינם בבית חולים