Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

המקומות הקדושים
Hamekomot Hakdoshim
יחיאל מיכל שטרן

עם מקורי הציונים על פי דברי האריז"ל ונוסעים מהעבר
עם מפות ואיורים בכדי להגיע למקומות הקדושים
 • ארץ ישראל
 • קברי צדיקים
 • 90
 • 45
 • סקירה על המקומות הקדושים בא"י
 • ירושלים
 • תשסד
 • 1
 • 688
 • 25
 • 1000
‫ המקומות הקדושים : סקירה על מקומות הקדושים בארץ ישראל : עם מקורי הציונים על פי דברי האריז"ל זיע"א ונוסעים מהעבר... / נערך... ע"י יחיאל מיכל... שטרן. ‬ ‫ ירושלים : [מוציא לאור לא ידוע], תשס"ד. ‬ ‫ 688 ע' : איורים צבעוניים ; 25 ס"מ. ‬ ‫ בשער: עם מפות ואיורים בכדי להגיע למקומות הקדושים ‬ ‫ "בספר זה הובא ציון ומקור על כל מקום ומקום, וכן מביא דברי חז"ל ומדרשים במעלת וגדלות התנא או האמורא הנטמן במקום זה" (מן ההקדמה) ‬ ‫ נושא ישן: דמיות תנכיות - קברים - ישראל ‬ ‫ נושא ישן: אמוראים - קברים - ישראל ‬ ‫ נושא ישן: אתרים קדושים ליהודים - ישראל ‬ ‫ נושא ישן: צדיקים - קברים - ישראל ‬ ‫ נושא ישן: תנאים - קברים - ישראל ‬ ‫ דמיות תנכיות -- קברים -- ישראל ‬