Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

חידושי הרי"מ
Hidushey Harim
יצחק מאיר אלתר

חידושי תורה בכתב ידו הקדושה פלפולים נחמדים ויקרים כאשר עיניכם תחזינה מישרים
הספר משומש במצב טוב
 • בבא מציעא
 • 50
 • 35
 • על מסכת בבא מציעא
 • אריה לייב אלתר
 • תל אביב
 • תשי"ט
 • 1
 • 274
 • 25
 • 600
‫ אלטר, יצחק מאיר, 1799-1866 ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ ספר חידושי הרי"מ על מסכת בבא מציעא / מאת ... אדמו"ר ... יצחק מאיר [אלטר] ... ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ ספר חדושי הרי"מ על מסכת בבא מציעא ‬ ‫ חדושי הרי"מ על מסכת בבא מציעא ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ תל אביב : הוצאת י.א.ל. אלתר, (תשי"ט). ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ רסט, [3] עמודים ; 8.