Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

מסילות חכמה ומוסר
Mesilot Chochma Umusar
אליעזר גינזבורג

סולל דרך ברורה להבין ולהשכיל בדרכי הלימוד ובתורת המוסר, בחובת האמונה והבטחון בעבודת התפילה ובכל ארחות בן הישיבה, בשפה בהירה ונעימה.
הסדרה כוללת 3 כרכים: א] הגדה של פסח, ביאור ההגדה, ודרך סלולה להבנת עבודת ימי הפסח. ב] ימים נוראים, דרך סלולה להשיג עליה רוחנית בימים הנוראים, ג] מכתבי הדרכה, דרך סלולה לבניית האישיות הרוחנית
 • מוסר
 • 140
 • 40
 • דרך סלולה לבנית האישיות הרוחנית
 • בניו חתניו
 • בני ברק
 • תש"פ
 • 3
 • 1350
 • 25
 • 3000
הגדה של פסח. תשע"ט. בני ברק ‬ Title ‫ הגדה של פסח : מסילות חכמה ומוסר : ביאורי חכמה ומוסר / שנאמרו ונכתבו על ידי... המשגיח... רבי אליעזר גינזבורג, מנהל רוחני בישיבת פוניבז'. ‬ Varying Form Title ‫ מסלות חכמה ומוסר ‬ 264 1 ‫ בני ברק : גינזבורג, תשע"ט. ‬ Phys.Description ‫ 13 עמודים, 2 עמודים לא ממוספרים, שנ עמודים ; 25 ס"מ. ‬ 336 text txt rdacontent 337 unmediated n rdamedia 338 volume nc rdacarrier General Note ‫ "נוסח ההגדה והנהגות הסדר נלקחו מאוצרו של הרב י. [יוסף] סלמון" (מעבר השער) ‬ General Note ‫ ע' [7]-10: בשער המסילה : [על המחבר] ‬ Summary, Etc. ‫ "קובץ אמרים ולימוד אמונה... על סדר ההגדה, ונוסף... ביאורים מדברי הקדמונים, בדרך... בעלי המוסר ; מצוות החג : בו יבוארו אופני ההכנה... לקיום מצוות חודש הגאולה ; יציאת מצרים : הרחבת דברים בסיפור יציאת מצרים... ודרכי העבודה הנלמדים מענינים אלו" (שער נוסף). ‬ ‫ נושא ישן: תנועת המוסר - ספרות עיונית ‬ e ‫ נושא ישן: יציאת מצרים במחשבת ישראל. ‬ ‫ נושא ישן: מנהלים רוחניים - ביוגרפיה. ‬ גינזבורג, אליעזר בן ראובן ‬ Se ‫ סלמון, יוסף, 1932-. הגדה של פסח ‬ ‫ מנהלים רוחניים -- ביוגרפיה ‬ ‫ גינזבורג, אליעזר בן ראובן מחבר