Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

דרך אמונה
Derech Emuna
חיים קנייבסקי

כולל מפתחות, השגות הראב"ד על זרעים, קונטרס בארה של מרים, מכתבים ממרן החז"א ורשימת הזרעים והפירות הנזכרים ברמב"ם
הוצאה שלישית עם הוספות ותיקונים
  • זרעים
  • 350
  • 45
  • המחבר
  • בני ברק
  • תשפ"א
  • 5
  • 2500
  • 25
  • 4000