Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

ספר העקרים השלם
Sefer Haikarim Hashalem
יוסף אלבו

עם פירושי "אוהל יעקב" לרבי יעקב קופלמן מבריס דקויא ועם פירושים "עץ השתול" שרשים וענפים לרבי גדליה ליפשיץ מלובלין
מהדורה מדויקת מנוקדת ומפוסקת בתוספת מראי מקומות מפתחות מפורטים וציורים (פקסימליה)
 • אמונה
 • י"ג עקרי אמונה
 • 130
 • 40
 • מנוקד עם מפתחות
 • הוצאת ספרים "חורב"
 • ירושלים
 • תשנ"ה
 • 2
 • 771
 • 23
 • 1200
‫ אלבו, יוסף, 1380-1444 ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ ספר העקרים : השלם... / רבי יוסף אלבו ; עם פירושי: אוהל יעקב, לרבי יעקב קופלמן מבריסק דקויא ; עץ שתול : שרשים וענפים, לרבי גדליה ליפשיץ מלובלין. ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ אהל יעקב ‬ ‫ עץ שתול ‬ ‫ שרשים ‬ ‫ ענפים ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : חורב, תשנ"ה. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 2 כר’ ([1], 20, [5], רפו; [5], [רפז]-תרעא ע’) : איורים, פקס" ; 23 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ "מהד’ מדויקת, מנוקדת ומפוסקת, בתוספת מראי מקומות, מפתחות מפורטים וציורים" ‬ ‫ מחבר שותף ‬ ‫ קופלמן, יעקב. אהל יעקב ‬ ‫ ליפשיץ, גדליה בן שלמה. עץ שתול