Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

קונטרס כונת הלב לימים נוראים
Kuntres Kavanot Halev

קיים בנוסח אשכנז, ספרד, עדות מזרח
הדפסה חדשה
  • ימים נוראים
  • 35
  • 45
  • לימים נוראים
  • פתח תקוה
  • תשפא
  • 1
  • 168
  • 24
  • 700
מחזור. תשע"ד. פתח תקווה‫ המחזור המפורש כוונת הלב : לראש השנה ויום כיפור : נוסח אשכנז : כולל פרוש נפלא על דרך הפשט במקומות הנחוצים, המלוקט מגדולי הראשונים והאחרונים, בתוספת הערות רבות והקדמות מאירות לכל פרק בתפילה. ‬ המחזור המפרש כונת הלב ‬ מהדורה חדשה. ‬ ‫ פ"ת [פתח תקווה] : בהוצאת מכון שירה חדשה, תשע"ד. ‬ 168 עמודים : פקסימילים ; 24 ס"מ. ‬‫ עם הפנים מנוקד. ‬ כולל רק את תפילות העמידה (תפילת הלחש) של ימים הנוראים. ‬ Subject-Uni. Title Mahzor -- Commentaries Judaism -- Ashkenazic rite -- Liturgy -- מכון שירה חדשה (פתח תקווה) Petah Tikva (Israel) place of publication