Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5782

Look inside

מעשר כספים
Maaser Kesafim
אברהם מרדכי אלברט

כולל ביאור עניני והלכות הפרשת מעשר כספים וביאור שאר שיעורי נתינת צדקה
הספר משומש במצב כמו חדש
  • מצוות
  • מצוות מעשר כספים
  • 75
  • 35
  • ירושלים
  • תשל"ז
  • 1
  • 268
  • 25
  • 650
אלברט, אברהם מרדכי בן יהודה אריה ‬ ‫ ספר מעשר כספים : כולל ביאור עניני והלכות הפרשת מעשר כספים וביאור שאר שיעורי נתינת צדקה / ליקט וסידר אברהם מרדכי אלברט. -- ירושלים : (דפוס מאור), תשל"ז 1977. ‬ ‫ 1 משאב אלקטרוני (רסח, [2] ע') ; 25 ס"מ.