Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5782

Look inside

ההיסטוריה של ארץ ישראל
Hahistoria shel Eretz Israel
יעקב שביט

התקופה ההלניסטית ומדינת החשמונאים, התקופה הרומית ביזנטית שלטון רומי ,התקופה הרומית ביזנטית תקופת המשנה , שלטון המוסלמים והצלבנים , שלטון הממלוכים והעותמאנים, שלהי התקופה העותמאנית , המאנדאט והבית הלאומי, מלחמת העצמאות
הספרים משומשים במצב מציין
 • ארץ ישראל
 • ספרות
 • 1500
 • 35
 • התקופות הקדומות
 • ישראל אפעל
 • בית הוצאה כתר
 • ירושלים
 • 1990
 • 10
 • 4000
 • 25
 • 8000