Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5765

Look inside

כרם טוביה
Kerem Tuvya
טוביה ליסיצין

בסופו נדפס ''טוב רואי'' (170 ע') על המחבר שהיה מגדולי תלמידי הסבא מסלבודקה ומייסד וראש ישיבת ''היכל התלמוד''
* מחיר משוער
 • On the Torah
 • $19
 • $14
 • אמרי דעת על חמשה חומשי תורה
 • בני המחבר
 • Bnei Brak
 • 2005
 • 1
 • 505
 • 25
 • 1000
 • כר' קשה