Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5765

Look inside

כרתי ופלתי המבואר
kraity u`flaity
יהונתן אייבשיץ

באור חדש לכרתי ופלתי הלכות נדה (תפארת ישראל). חציו השני של הספר: מו''מ בדברי הפלתי בהרחבת עניין ודיון בשאלות חדשות
* מחיר משוער
 • Halacha by Topic
 • --
 • --
 • חדושי הלכות נדה
 • משה קליין, מבאר
 • -
 • Jerusalem
 • 2005
 • 1
 • 820
 • 27
 • 1500
 • כר' קשה